ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.527 ต.ค. 2563, 16:3010.2920.0029.1131.220.00ปกติ
หันคาคพ.27 ต.ค. 2563, 16:307.255.64229.7326.560.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.517 ส.ค. 2563, 13:006.807.20484.1028.200.20ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.27 ต.ค. 2563, 16:305.740.91361.3429.080.20วิกฤต
สองพี่น้องคพ.27 ต.ค. 2563, 16:306.372.38413.1029.160.20วิกฤต
บางเลนคพ.27 ต.ค. 2563, 16:305.826.14403.5228.210.20ปกติ
นครชัยศรีคพ.27 ต.ค. 2563, 16:3014.000.03696.2529.060.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.27 ต.ค. 2563, 16:302.470.58518.6727.730.20วิกฤต