ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.521 ม.ค. 2562, 11:008.805.60207.6028.800.10ปกติ
หันคาคพ.21 ม.ค. 2562, 10:308.206.90210.3029.600.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.521 ม.ค. 2562, 10:303.70X239.9026.600.10ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.21 ม.ค. 2562, 11:008.404.70260.8028.700.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.21 ม.ค. 2562, 10:308.102.8012.7031.100.00ปกติ
บางเลนคพ.21 ม.ค. 2562, 11:006.203.20365.0029.600.20ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.21 ม.ค. 2562, 11:007.702.40460.1028.600.20ปกติ
กระทุ่มแบนคพ.21 ม.ค. 2562, 11:007.300.10721.6027.700.30วิกฤต