ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.526 ก.ค. 2564, 06:007.1920.0029.8832.030.00ปกติ
หันคาคพ.26 ก.ค. 2564, 06:007.094.90151.9027.410.10ปกติตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
เดิมบางนางบวชสสภ.526 ก.ค. 2564, 06:0012.503.57221.9928.030.10วิกฤต
เมืองสุพรรณบุรีคพ.26 ก.ค. 2564, 05:308.270.64285.6429.960.10วิกฤต
สองพี่น้องคพ.26 ก.ค. 2564, 06:007.253.19554.8329.040.20ปกติตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
บางเลนคพ.26 ก.ค. 2564, 05:306.990.82439.7830.580.20วิกฤต
นครชัยศรีคพ.26 ก.ค. 2564, 05:3012.500.10663.1030.040.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.26 ก.ค. 2564, 05:3011.890.10439.1028.760.20วิกฤต