ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.519 ต.ค. 2562, 09:3010.304.30212.2031.700.10ปกติ
หันคาคพ.19 ต.ค. 2562, 09:007.405.80245.4032.100.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.519 ต.ค. 2562, 09:302.505.20245.1029.300.10เฝ้าระวัง
เมืองสุพรรณบุรีคพ.19 ต.ค. 2562, 09:305.103.20293.5031.000.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.19 ต.ค. 2562, 09:006.301.90409.9030.600.20เฝ้าระวัง
บางเลนคพ.19 ต.ค. 2562, 09:305.602.50272.4031.200.10ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.19 ต.ค. 2562, 09:30X1.40435.1030.700.20เฝ้าระวัง
กระทุ่มแบนคพ.11 ต.ค. 2562, 03:309.100.00654.9029.400.30วิกฤต