ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.527 ก.ย. 2563, 05:0010.9520.0029.8832.840.00ปกติ
หันคาคพ.27 ก.ย. 2563, 05:007.45X222.1127.050.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.517 ส.ค. 2563, 13:006.807.20484.1028.200.20ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.27 ก.ย. 2563, 05:008.692.19299.5530.330.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.27 ก.ย. 2563, 05:006.801.99370.5230.420.20วิกฤต
บางเลนคพ.27 ก.ย. 2563, 05:006.274.16300.7728.770.10ปกติ
นครชัยศรีคพ.27 ก.ย. 2563, 05:0014.000.88647.2831.060.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.27 ก.ย. 2563, 05:00-0.220.33634.9028.840.30วิกฤต