ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.521 ก.พ. 2562, 21:309.005.30204.5029.600.10ปกติ
หันคาคพ.21 ก.พ. 2562, 21:007.306.10188.5030.700.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.521 ก.พ. 2562, 21:003.80X3.3029.100.00ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.21 ก.พ. 2562, 21:309.104.10244.7030.300.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.21 ก.พ. 2562, 21:007.502.60307.9029.900.10ปกติ
บางเลนคพ.21 ก.พ. 2562, 21:306.702.80274.6030.200.10ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.21 ก.พ. 2562, 21:3010.302.20410.6029.700.20เฝ้าระวัง
กระทุ่มแบนคพ.21 ก.พ. 2562, 21:305.400.70452.7028.600.20วิกฤต