ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.518 พ.ย. 2563, 14:0010.4820.0035.2432.550.00ปกติ
หันคาคพ.29 พ.ย. 2563, 12:007.367.04257.5427.350.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.517 ส.ค. 2563, 13:006.807.20484.1028.200.20ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.29 พ.ย. 2563, 12:009.210.44419.8229.300.20วิกฤต
สองพี่น้องคพ.29 พ.ย. 2563, 12:007.103.09682.5728.530.30วิกฤต
บางเลนคพ.29 พ.ย. 2563, 12:006.947.15564.7027.580.30ปกติ
นครชัยศรีคพ.29 พ.ย. 2563, 12:0014.000.09714.6129.090.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.29 พ.ย. 2563, 12:00-0.680.30554.1828.700.20วิกฤต