ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.517 มิ.ย. 2564, 16:007.4820.0029.8833.110.00ปกติ
หันคาคพ.17 มิ.ย. 2564, 16:007.125.81157.7328.810.10ปกติตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
เดิมบางนางบวชสสภ.517 มิ.ย. 2564, 15:3012.505.32226.1829.650.10วิกฤต
เมืองสุพรรณบุรีคพ.17 มิ.ย. 2564, 15:308.612.31363.4932.460.20ปกติ
สองพี่น้องคพ.17 มิ.ย. 2564, 16:006.844.44342.8231.620.10ปกติตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
บางเลนคพ.17 มิ.ย. 2564, 15:300.503.10807.2731.490.30วิกฤต
นครชัยศรีคพ.17 มิ.ย. 2564, 16:000.501.22787.0410.000.60วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.17 มิ.ย. 2564, 15:309.651.858,121.6032.143.90วิกฤต