ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.518 พ.ย. 2563, 14:0010.4820.0035.2432.550.00ปกติ
หันคาคพ.24 ม.ค. 2564, 10:006.717.07210.4223.280.10ปกติตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
เดิมบางนางบวชสสภ.517 ส.ค. 2563, 13:006.807.20484.1028.200.20ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.22 ม.ค. 2564, 00:008.875.02230.0124.590.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.24 ม.ค. 2564, 10:006.573.9637.4529.310.00เฝ้าระวังตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
บางเลนคพ.24 ม.ค. 2564, 09:306.763.83195.0824.380.10ปกติ
นครชัยศรีคพ.24 ม.ค. 2564, 09:3012.500.10966.5928.140.40วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.24 ม.ค. 2564, 09:303.200.517,436.1224.794.10วิกฤต