ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.520 มี.ค. 2562, 10:309.805.40203.8030.300.10ปกติ
หันคาคพ.20 มี.ค. 2562, 10:008.405.90187.7031.900.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.520 มี.ค. 2562, 10:004.20X208.6028.600.10ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.20 มี.ค. 2562, 10:307.904.30249.8032.000.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.20 มี.ค. 2562, 09:306.401.70322.7030.800.10เฝ้าระวัง
บางเลนคพ.20 มี.ค. 2562, 10:306.504.30164.0030.700.10ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.20 มี.ค. 2562, 10:3011.802.00421.3030.300.20เฝ้าระวัง
กระทุ่มแบนคพ.20 มี.ค. 2562, 10:305.700.40422.8029.500.20วิกฤต