ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.526 ส.ค. 2562, 08:0010.404.50234.4031.100.10ปกติ
หันคาคพ.26 ส.ค. 2562, 07:308.005.70251.3030.900.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.525 ส.ค. 2562, 23:305.005.40254.3028.800.10ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.26 ส.ค. 2562, 08:003.702.90281.4029.800.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.26 ส.ค. 2562, 07:306.501.80546.2030.000.20เฝ้าระวัง
บางเลนคพ.26 ส.ค. 2562, 08:006.803.00396.5029.900.20ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.26 ส.ค. 2562, 08:0014.000.20610.0030.300.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.26 ส.ค. 2562, 08:003.500.00640.9028.900.30วิกฤต