ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.515 ธ.ค. 2562, 18:0010.504.80189.2025.500.10ปกติ
หันคาคพ.15 พ.ย. 2562, 23:007.106.00233.8030.200.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.515 ธ.ค. 2562, 18:004.606.70224.5024.100.10ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.11 ธ.ค. 2562, 03:305.605.60239.9023.600.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.15 พ.ย. 2562, 23:006.302.00429.0028.600.20ปกติ
บางเลนคพ.15 ธ.ค. 2562, 17:305.005.20121.7027.900.10เฝ้าระวัง
นครชัยศรีคพ.15 ธ.ค. 2562, 18:00X2.40584.5025.700.30ปกติ
กระทุ่มแบนคพ.11 ต.ค. 2562, 03:309.100.00654.9029.400.30วิกฤต