ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.517 ส.ค. 2561, 12:308.205.60215.3030.000.10ปกติ
หันคาคพ.17 ส.ค. 2561, 12:308.206.30237.1031.400.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.513 ส.ค. 2561, 12:004.00X252.0027.800.10ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.17 ส.ค. 2561, 12:327.507.40423.3030.400.20ปกติ
สองพี่น้องคพ.17 ส.ค. 2561, 12:006.902.60368.5029.700.20ปกติ
บางเลนคพ.17 ส.ค. 2561, 12:306.603.30201.1030.700.10ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.517 ส.ค. 2561, 12:007.463.63465.0030.780.20ปกติ
นครชัยศรีคพ.17 ส.ค. 2561, 02:008.201.50431.5029.600.20เฝ้าระวัง
กระทุ่มแบนคพ.17 ส.ค. 2561, 12:305.600.50417.4028.300.20วิกฤต