ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.521 ต.ค. 2561, 13:308.205.10231.4032.100.10ปกติ
หันคาคพ.21 ต.ค. 2561, 13:308.105.60253.3032.700.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.521 ต.ค. 2561, 13:003.60X245.7029.700.10ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.21 ต.ค. 2561, 13:317.108.10457.7027.800.20ปกติ
สองพี่น้องคพ.15 ก.ย. 2561, 08:006.801.70338.0030.300.10เฝ้าระวัง
บางเลนคพ.21 ต.ค. 2561, 13:305.807.400.0030.700.00ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.21 ต.ค. 2561, 13:3013.900.70627.9030.500.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.22 ก.ย. 2561, 14:306.200.30601.0029.200.30วิกฤต