ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.520 ก.พ. 2563, 04:0010.501.00194.6028.700.10เฝ้าระวัง
หันคาคพ.15 พ.ย. 2562, 23:007.106.00233.8030.200.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.520 ก.พ. 2563, 04:003.505.30246.0026.200.10ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.20 ก.พ. 2563, 04:003.304.30235.0027.500.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.15 พ.ย. 2562, 23:006.302.00429.0028.600.20ปกติ
บางเลนคพ.20 ก.พ. 2563, 04:004.503.50226.7028.400.10เฝ้าระวัง
นครชัยศรีคพ.20 ก.พ. 2563, 04:00X0.90498.9028.900.20วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.20 ก.พ. 2563, 04:006.508.400.0025.700.00ปกติ