ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.52 ก.ค. 2563, 17:0010.3020.0029.9034.700.00ปกติ
หันคาคพ.2 ก.ค. 2563, 17:007.76X212.4031.500.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.52 เม.ย. 2563, 13:001.106.10216.8029.600.10วิกฤต
เมืองสุพรรณบุรีคพ.2 ก.ค. 2563, 17:006.903.90262.9033.200.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.2 ก.ค. 2563, 17:016.782.80461.8031.400.20วิกฤต
บางเลนคพ.2 ก.ค. 2563, 17:006.901.00414.5030.400.20วิกฤต
นครชัยศรีคพ.2 ก.ค. 2563, 17:0012.101.70729.9032.500.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.2 ก.ค. 2563, 17:000.500.80917.5030.300.40วิกฤต