ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.524 ก.ค. 2562, 06:0010.104.50218.3032.500.10ปกติ
หันคาคพ.24 ก.ค. 2562, 05:308.105.80239.3032.400.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.524 ก.ค. 2562, 06:003.506.20233.0030.100.10ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.24 ก.ค. 2562, 06:004.002.10268.9031.000.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.24 ก.ค. 2562, 05:306.401.10518.3031.300.20เฝ้าระวัง
บางเลนคพ.24 ก.ค. 2562, 06:007.102.40386.2031.200.20ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.24 ก.ค. 2562, 06:0014.000.00586.1031.800.20วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.24 ก.ค. 2562, 06:002.400.20575.3030.400.30วิกฤต