ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.512 ธ.ค. 2561, 19:308.505.30210.7029.200.10ปกติ
หันคาคพ.12 ธ.ค. 2561, 19:308.305.80215.7030.000.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.512 ธ.ค. 2561, 19:003.70X233.7027.200.10ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.12 ธ.ค. 2561, 19:326.803.10412.8029.300.20ปกติ
สองพี่น้องคพ.12 ธ.ค. 2561, 19:007.002.50480.3028.600.20ปกติ
บางเลนคพ.12 ธ.ค. 2561, 19:306.401.80419.0029.100.20เฝ้าระวัง
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.12 ธ.ค. 2561, 19:3010.500.90618.7028.500.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.12 ธ.ค. 2561, 19:305.300.40609.5027.400.30วิกฤต