ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.517 มิ.ย. 2562, 02:0010.504.90228.3031.800.10ปกติ
หันคาคพ.17 มิ.ย. 2562, 01:307.805.50231.0032.300.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.517 มิ.ย. 2562, 02:004.405.30253.0029.900.10ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.17 มิ.ย. 2562, 02:005.302.40355.1031.200.20ปกติ
สองพี่น้องคพ.17 มิ.ย. 2562, 01:306.701.00487.3031.800.20เฝ้าระวัง
บางเลนคพ.17 มิ.ย. 2562, 02:007.303.30330.4031.300.10ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.17 มิ.ย. 2562, 02:0011.101.10514.7031.900.20เฝ้าระวัง
กระทุ่มแบนคพ.17 มิ.ย. 2562, 02:005.900.00628.4030.500.30วิกฤต