ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.511 ส.ค. 2563, 23:3010.3020.0025.3033.000.00ปกติ
หันคาคพ.11 ส.ค. 2563, 23:307.67X206.1028.300.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.52 เม.ย. 2563, 13:001.106.10216.8029.600.10วิกฤต
เมืองสุพรรณบุรีคพ.11 ส.ค. 2563, 23:308.502.60274.2031.200.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.11 ส.ค. 2563, 23:307.062.90434.3030.800.20วิกฤต
บางเลนคพ.11 ส.ค. 2563, 23:306.804.40455.5029.100.20ปกติ
นครชัยศรีคพ.11 ส.ค. 2563, 23:3011.801.80588.1030.700.30เฝ้าระวัง
กระทุ่มแบนคพ.11 ส.ค. 2563, 23:300.400.30602.7029.000.30วิกฤต