ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.519 พ.ย. 2562, 13:0010.403.90190.0030.500.10ปกติ
หันคาคพ.15 พ.ย. 2562, 23:007.106.00233.8030.200.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.519 พ.ย. 2562, 13:002.705.60242.8028.400.10เฝ้าระวัง
เมืองสุพรรณบุรีคพ.19 พ.ย. 2562, 13:003.404.20252.6030.700.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.15 พ.ย. 2562, 23:006.302.00429.0028.600.20ปกติ
บางเลนคพ.19 พ.ย. 2562, 13:004.903.50315.1031.300.10เฝ้าระวัง
นครชัยศรีคพ.19 พ.ย. 2562, 13:00X0.50498.3029.700.20วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.11 ต.ค. 2562, 03:309.100.00654.9029.400.30วิกฤต