ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.519 พ.ค. 2562, 20:0010.204.90199.2032.800.10ปกติ
หันคาคพ.19 พ.ค. 2562, 19:308.405.50206.6034.200.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.519 พ.ค. 2562, 19:002.40X213.7030.700.10ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรีคพ.19 พ.ค. 2562, 19:305.002.60251.6034.300.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.19 พ.ค. 2562, 19:306.600.80442.3032.500.20วิกฤต
บางเลนคพ.19 พ.ค. 2562, 20:006.602.00397.0033.400.20ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.19 พ.ค. 2562, 20:009.100.30540.7032.000.20วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.19 พ.ค. 2562, 20:005.100.00486.2030.300.20วิกฤต