ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.518 ก.ย. 2564, 11:307.142.7229.1132.670.00ปกติ
หันคาคพ.18 ก.ย. 2564, 12:006.823.44193.5328.390.10ปกติตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
เดิมบางนางบวชสสภ.518 ก.ย. 2564, 11:306.962.08233.4228.510.10ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.18 ก.ย. 2564, 11:308.282.01299.2431.120.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.18 ก.ย. 2564, 12:006.633.42380.5331.210.20ปกติตรวจสอบแหลง่จา่ยไฟฟ้า
บางเลนคพ.18 ก.ย. 2564, 11:308.070.53493.4432.620.20วิกฤต
นครชัยศรีคพ.18 ก.ย. 2564, 11:3012.500.10728.3930.770.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.18 ก.ย. 2564, 11:306.990.66368.2330.920.20วิกฤต