ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.510 เม.ย. 2563, 14:0010.3020.00209.9033.000.10ปกติ
หันคาคพ.10 เม.ย. 2563, 13:305.307.400.0037.700.00เฝ้าระวัง
เดิมบางนางบวชสสภ.52 เม.ย. 2563, 13:001.106.10216.8029.600.10วิกฤต
เมืองสุพรรณบุรีคพ.10 เม.ย. 2563, 14:002.202.70224.3033.600.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.10 เม.ย. 2563, 13:304.001.80374.2031.800.20เฝ้าระวัง
บางเลนคพ.10 เม.ย. 2563, 14:003.503.8093.9032.000.00เฝ้าระวัง
นครชัยศรีคพ.10 เม.ย. 2563, 14:00X0.70664.1032.000.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.10 เม.ย. 2563, 14:007.100.102,503.3031.201.10วิกฤต