ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.523 ก.ย. 2562, 08:0010.103.10227.5031.500.10ปกติ
หันคาคพ.23 ก.ย. 2562, 07:307.803.10252.7030.400.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.523 ก.ย. 2562, 08:003.402.80269.2028.200.10ปกติ
เมืองสุพรรณบุรีคพ.23 ก.ย. 2562, 08:003.103.00288.5029.500.10เฝ้าระวัง
สองพี่น้องคพ.23 ก.ย. 2562, 07:306.402.10349.5029.700.20ปกติ
บางเลนคพ.23 ก.ย. 2562, 08:006.503.00211.1029.400.10ปกติ
เจดีย์บูชาสสภ.530 พ.ย. 542, 00:000.000.000.000.000.00ปกติ
นครชัยศรีคพ.23 ก.ย. 2562, 07:3014.001.00512.6029.800.20วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.23 ก.ย. 2562, 08:007.100.30521.1028.000.20วิกฤต