ตารางข้อมูลคุณภาพแม่น้ำล่าสุด

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ


ชื่อสถานีแหล่งข้อมูลข้อมูลล่าสุด ณpHDO (mg/L)EC (µS/cm)Temp (C)Sal (ppt)คุณภาพน้ำหมายเหตุ
นางลือสสภ.57 มิ.ย. 2563, 00:0010.8020.0031.4034.700.00ปกติ
หันคาคพ.7 มิ.ย. 2563, 00:307.62X218.7027.500.10ปกติ
เดิมบางนางบวชสสภ.52 เม.ย. 2563, 13:001.106.10216.8029.600.10วิกฤต
เมืองสุพรรณบุรีคพ.7 มิ.ย. 2563, 00:306.902.40261.3031.600.10ปกติ
สองพี่น้องคพ.7 มิ.ย. 2563, 00:306.781.90462.7031.500.20วิกฤต
บางเลนคพ.7 มิ.ย. 2563, 00:306.801.50293.6030.200.10เฝ้าระวัง
นครชัยศรีคพ.7 มิ.ย. 2563, 00:30X0.00600.4032.100.30วิกฤต
กระทุ่มแบนคพ.7 มิ.ย. 2563, 00:30-2.000.30732.1030.500.30วิกฤต