ภาพรวมคุณภาพน้ำ


ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ชื่อสถานีข้อมูลล่าสุด ณคุณภาพน้ำ*หมายเหตุ
นางลือ21 ต.ค. 2561, 13:30ปกติ
หันคา21 ต.ค. 2561, 13:30ปกติ
เดิมบางนางบวช21 ต.ค. 2561, 13:00ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรี21 ต.ค. 2561, 13:31ปกติ
สองพี่น้อง15 ก.ย. 2561, 08:00เฝ้าระวังค่า DO เฝ้าระวัง
บางเลน21 ต.ค. 2561, 13:30ปกติ
เจดีย์บูชา30 พ.ย. 542, 00:00ปกติ
นครชัยศรี21 ต.ค. 2561, 13:30วิกฤตค่า pH วิกฤต ค่า DO วิกฤต
กระทุ่มแบน22 ก.ย. 2561, 14:30วิกฤตค่า DO วิกฤต
 
ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส
จุดตรวจวัดวันที่ตรวจวัดWQIคุณภาพน้ำ**หมายเหตุ
TC287 พ.ค. 256157เสื่อมโทรม
TC277 พ.ค. 256170พอใช้
TC267 พ.ค. 256163พอใช้
TC25.14 พ.ค. 256168พอใช้
TC254 พ.ค. 256166พอใช้
TC234 พ.ค. 256158เสื่อมโทรม
TC224 พ.ค. 256155เสื่อมโทรม
TC173 พ.ค. 256152เสื่อมโทรม
TC153 พ.ค. 256159เสื่อมโทรม
MSC2 พ.ค. 256153เสื่อมโทรม
JBC2 พ.ค. 256119เสื่อมโทรมมาก
TC132 พ.ค. 256152เสื่อมโทรม
TC112 พ.ค. 256152เสื่อมโทรม
TC102 พ.ค. 256153เสื่อมโทรม
TC091 พ.ค. 256130เสื่อมโทรมมาก
TC071 พ.ค. 256136เสื่อมโทรม
DSC1 พ.ค. 256156เสื่อมโทรม
PJC1 พ.ค. 256122เสื่อมโทรมมาก
TC0430 เม.ย. 256145เสื่อมโทรม
MCC30 เม.ย. 256130เสื่อมโทรมมาก
TC0130 เม.ย. 256131เสื่อมโทรม

สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ*
สถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ปกติ 
เฝ้าระวัง 
วิกฤต 
ซ่อมบำรุง 
สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ**
การตรวจสอบรายไตรมาส
ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรมมาก