ภาพรวมคุณภาพน้ำ


ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ชื่อสถานีข้อมูลล่าสุด ณคุณภาพน้ำ*หมายเหตุ
นางลือ14 พ.ย. 2561, 14:00ปกติ
หันคา14 พ.ย. 2561, 14:00ปกติ
เดิมบางนางบวช14 พ.ย. 2561, 13:30ปกติอุปกรณ์วัด DO ชำรุด
เมืองสุพรรณบุรี14 พ.ย. 2561, 14:02ปกติ
สองพี่น้อง14 พ.ย. 2561, 13:30เฝ้าระวังค่า DO เฝ้าระวัง
บางเลน14 พ.ย. 2561, 14:00ปกติ
เจดีย์บูชา30 พ.ย. 542, 00:00ปกติ
นครชัยศรี14 พ.ย. 2561, 14:00วิกฤตค่า pH วิกฤต ค่า DO วิกฤต
กระทุ่มแบน14 พ.ย. 2561, 14:00วิกฤตค่า DO วิกฤต
 
ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนรายไตรมาส
จุดตรวจวัดวันที่ตรวจวัดWQIคุณภาพน้ำ**หมายเหตุ
TC289 ส.ค. 256155เสื่อมโทรม
TC279 ส.ค. 256169พอใช้
TC269 ส.ค. 256171ดี
TC25.18 ส.ค. 256167พอใช้
TC258 ส.ค. 256164พอใช้
TC238 ส.ค. 256161พอใช้
TC228 ส.ค. 256158เสื่อมโทรม
TC177 ส.ค. 256157เสื่อมโทรม
TC157 ส.ค. 256154เสื่อมโทรม
MSC6 ส.ค. 256153เสื่อมโทรม
JBC6 ส.ค. 256122เสื่อมโทรมมาก
TC136 ส.ค. 256165พอใช้
TC116 ส.ค. 256154เสื่อมโทรม
TC106 ส.ค. 256156เสื่อมโทรม
TC093 ส.ค. 256144เสื่อมโทรม
TC073 ส.ค. 256153เสื่อมโทรม
DSC3 ส.ค. 256153เสื่อมโทรม
PJC3 ส.ค. 256125เสื่อมโทรมมาก
TC042 ส.ค. 256155เสื่อมโทรม
MCC2 ส.ค. 256121เสื่อมโทรมมาก
TC012 ส.ค. 256136เสื่อมโทรม

สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ*
สถานีวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ
ปกติ 
เฝ้าระวัง 
วิกฤต 
ซ่อมบำรุง 
สัญลักษณ์สีแสดงคุณภาพน้ำ**
การตรวจสอบรายไตรมาส
ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
เสื่อมโทรม 
เสื่อมโทรมมาก